Học ngữ pháp tự nhiên hơn bằng cách này
Não bộ con người hoạt động theo cơ chế: Nhận dạng và phản xạ (chụp mũ) Nên khi học ngữ pháp do người khác nghĩ ra thì họ có thể có sự phản kháng bởi ko hiểu do ko có ví dụ, hay thư viện mẫu minh chứng cho điều đó, nên thằng ku Tiềm… (0 comment)
2
Chat với NiNo