Tiếng Anh Tự Học Ngoại Ngữ

Nên nghe cái gì ? Bao nhiêu là đủ ?

Written by WaNo

Có bạn hỏi: Chúng ta có nên nghe theo chủ đề hay như thế nào ? Và nghe bao nhiêu là đủ.

WaNo có gợi ý thế này:
Nếu luyện thì nên luyện thật nhiều. Như phương pháp Effortless English đều nói là nghe tới hơn 100 lần, Crazy English thì khuyên nên luyện tới cả 1000 lần.

Trong đó nếu luyện thì nên đạt tới mức, nghe họ nói câu thứ 1 mà trong đầu đã hình dùng là câu thứ 10 cả về ý nghĩa, hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, …

Còn cá nhân WaNo chia thành 2 cái để chú tâm luyện:

1. Thứ nhất là theo chủ đề: Luyện theo 1 chủ đề thật sâu, rồi sau đó mới chuyển sang chủ đề khác.

2. Thứ hai là luyện theo ý: Các chủ đề khác nhau nhưng lại có nhiều ý diễn đạt thì lại giống nhau, như:
– Hỏi ý kiến …
– Nhờ ai đó làm việc gì …
– Than phiền về điều gì đó …
– Kể về một sự kiện, hiện tượng nào đó …

Cái này WaNo hay gọi vui là ma trận.
Người dạy thông thường sẽ dạy theo đường chéo của ma trận. Còn khi mình luyện hay mình hướng dẫn bạn khác thì mình hướng dẫn luyện theo hàng ngang, hoặc hàng dọc.

Học cái chưa biết trong những cái đã biết, hiểu sâu sắc cái đã biết trong những cái chưa biết. (Tỷ lệ khác nhau giữa cái chưa biết với cái đã biết ở 2 trường hợp trên)

About the author

WaNo

Thích nghiên cứu và đam mê chia sẻ những gì mình quan tâm và có hiểu biết, đặc biệt là những vấn đề giúp ích được cho nhiều người để trở nên tích cực và tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Leave a Comment

2
Chat với NiNo